Consiliul Teritorial al Filialei București a O.A.R., întrunit în ședința din 24 noiembrie 2020, a aprobat Hotărârea nr. 2506/24.11.2020 de actualizare a prețului pentru eliberarea dovezii de înregistrare a proiectului de arhitectură de la 50 lei/dovadă la 100 lei/dovadă, valoare aplicată de majoritatea filialelor O.A.R.

Creșterea prețului dovezii are la bază Hotărârea nr. 1101/31.07.2020 a Consiliului Național care aprobă creșterea prețului/dovadă în limita unui plafon maxim de 200 lei și Hotărârea nr. 1102/31.07.2020 a Consiliului Național prin care se solicită plata de către filiale, începând cu data de 01.09.2020, a unei taxe de 5 lei pentru fiecare cerere de luare în evidență a unui proiect de arhitectură înregistrată în SIOAR în vederea întreținerii SIOAR.

În anul 2020, Filiala București a reușit, ca sprijin pentru arhitecții din filială, să susțină din fonduri extrabugetare costurile crescute pentru eliberarea dovezilor, păstrând aceeași valoare a dovezii pe tot parcursul anului. Pentru exercițiul bugetar 2021 efortul depus pentru anul 2020 este greu de realizat datorită nesiguranței obținerii de fonduri extrabugetare.

Ca urmare, începând cu luna ianuarie 2021, va fi pusă în aplicare Hotărârea Consiliului Teritorial nr. 2506/24.11.2020 și prețul pentru eliberarea unei dovezi va fi de 100 lei/dovadă.

 

Citiți mai multe amănunte aici