Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajarea Parcului Est Cluj-Napoca”. Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Parcului Est din Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare.
Noua amenajare va trebui să asigure conservarea  în condiții optime a zonei umede cu floră și faună specifice, dezvoltate spontan și constituind un biotop unic în mediul urban din Transilvania. Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care să reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va deveni un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca.

Autoritatea contractantă a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

PREMIILE ACORDATE 
Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 6.288.360 RON, fără TVA
Premiul II: 120.000 RON Premiul III: 60.000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. arh. peisag. Catherine Mosbach
2. arh. peisag. Peter Veenstra
3. dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia
4. arh. Ligia Subțirică – reprezentant AC
5. arh. Șerban Țigănaș – reprezentant OART
6. arh. urb. Toader Popescu
7. arh. Radu Ponta

Membri supleanți:
8. Cristian Domșa – specialist biodiversitate
9. arh. Tamina Lolev
Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

CALENDARUL CONCURSULUI
20/10/2020 – Lansarea oficială a concursului (data publicării în SEAP)
29/01/2021, ora 16:00 – Data limită Predare proiecte
05 – 07/02/2021 –  Jurizare proiecte
08/02/2021 – Anunț oficial câștigător

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului