Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 10 iulie, legea potrivit căreia lucrările cu caracter special pot fi executate fără autorizaţie de construcţie şi la unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice.

Legea, care a fost adoptată de Parlament, modifică Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Aceasta are ca obiect de reglementare modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, în sensul că, pe lângă construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare, şi la construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi de învăţământ, care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, să poată fi executate, fără autorizaţie de construire, lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural 3/3 al construcţiilor, lucrări de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare. AGERPRES