Municipiul Alba-Iulia a primit Certificatul de „Comunitate Sustenabilă” în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu sistemul de evaluare European Energy Award, ce plasează municipalitatea pe o listă prestigioasă de orașe europene cărora li se recunosc eforturile în privința eficienței energetice și dezvoltării sustenabile.

„Suntem pe un drum cu sens unic și orientat către viitorul sustenabil. Există și hopuri, pentru că așa e în viață. Trebuie să recunosc că o reală încercare pentru noi este problema colectării deșeurilor menajere, însă vom depăși și această dificultate. În paralel rămânem dedicați implementării tehnologiilor viitorului, reducerii emisiilor de carbon și creșterii eficienței energetice. Este un angajament asumat cel al dezvoltării Alba Iuliei pe principiile comunităților sustenabile”, spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Alba Iulia este singura municipalitate din Transilvania care primește titlul Comunitate sustenabilă – European Energy Award (Premiul European pentru Energie). Evaluarea performanțelor a fost făcută pe baza a 79 de indicatori și 6 domenii de eficiență energetică. Comunitățile Sustenabile din România până în acest moment sunt Vama Buzăului și Municipiul Iași.

„Sustenabilitatea este una din temele de referință pentru Europa. Atenția pentru reducerea emisiilor de carbon este prioritară pentru toate națiunile și este o temă extrem de importantă pentru Elveția. În relațiile parteneriale ne dorim o Românie puternică și punem experiența noastră în domeniul sustenabilității la dispoziția dumneavoastră. Prin certificatul pe care vi-l înmânez statutăm la nivel European că orașul este dedicat să meargă cu pași hotărâți spre viitor.  Acest certificat este instrumentul de inteligență colectivă care dă șansa cuantificării eforturilor și rezultatelor etapelor parcurse deja și orientate spre viitor”, a declarat ES Arthur Mattli – Ambasadorul Confederației Elveției în România

Obținerea acestei certificări europene este rezultatul unui proces interdisciplinar într-o rețea de expertiză paneuropeană și al unei munci de echipă alături de Romania Green Building Council, Agenția Locală pentru Energie Alba și SERVELECT.

Proiectul Comunități Sustenabile a început în 1991 în Elveția sub denumirea Energiestadt (Orașul energiei) și a devenit rapid o schemă de certificare recunoscută de Uniunea Europeană pentru a sprijini punerea în aplicare a „Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă” solicitate semnatarilor Pactului Primarilor pentru climă și energie. Programul este un instrument foarte util pentru a ajuta orașele din România să planifice și să ia măsuri pentru a îmbunătăți performanța lor durabilă.

Fiind un sistem de management și certificare a calității pentru orașele implicate în politici durabile în domeniul energiei, al climei și al transporturilor, Premiul European pentru Energie este împărțit în șase domenii care abordează: dezvoltarea comunală și planificarea geografică, clădirile primăriei și infrastructura, furnizarea de energie și apă, gestiunea deșeurilor, mobilitatea, organizarea internă și comunicarea externă.

Aceste șase domenii cuprind sub-secțiunile enumerate aici și reprezintă, în total, 79 de criterii care pot fi evaluate sistematic, revizuite în mod continuu, acțiunile planificate și progresele urmărite.

Confederația Elveției a finanțat proiectul European Energy Award (2010-2019) în cadrul Contribuției Elveției alocate pentru România. Valoarea totală a contribuției Elveției pentru România a fost de 181 milioane CHF, pe tot pachetul de proiecte implementat în perioada 2010-2019.