Craiova, oraș prietenos cu locuitorii săi și cu vizitatorii, printr-un dialog constructiv între locuitori și administrația publică locală și o rețea de cetățeni activi și implicați în creșterea calității vieții și a nivelului de convivialitate în spațiul public. Este viziunea arhitecților din echipa Step Up, care dorește să faciliteze dialogul dintre comunitatea urbană și administrația publică locală, ”printr-un proces de transpunere a unor VIZIUNI din spațiul comunitar, în PROIECTE PUBLICE, prin generare de INIȚIATIVE”, după cum a arătat arh. Adela Trif pentru EuroUrbanism.ro.

Cum s-a născut Platforma Craiova Step U.P.

”Rădăcinile inițiativei s-au născut, în momentul în care arhitecții Nicolae și Mariana Trif, cu o viziune fantastică asupra viitorului, pasiune față de meseria de arhitect, atașament enorm față de oraș și mult curaj, au pus bazele firmei de proiectare, de arhitectură și urbanism, Getrix Craiova, în anul 1994. În urmă cu aproximativ zece ani, Getrix a dorit să se implice în viața comunității, să contribuie activ la dezvoltarea echilibrată a orașului. Astfel, a luat naștere un proiect de educație de arhitectură și spațiu construit, Adelier. Ateliere care aveau drept scop să contribuie la conturarea unei mase critice, în ceea ce privește educația de arhitectură și spațiu construit, sub foarte multele ei aspecte, conștientizând impactul pe care aceasta îl are pentru azi și pentru mâine, în viața comunității. Într-un mod organic, atelierele s-au transformat în acțiuni în spațiul public, la care, inițial, luau parte copiii și, ulterior, au fost implicați toți locuitorii orașului. Feedback-ul  pozitiv, primit în urma evenimentelor din spațiul public, a fost decisiv pentru ca Getrix Comunitate să lanseze Inițiativa Craiova Step U.P.”, a explicat Arh. Urb. Adela Trif.

Confluență de forțe, individuale și colective

Potrivit descrierii acesteia, Craiova Step UP reprezintă o confluență de forțe, individuale și colective, este o inițiativă cetățenescă, ce combină experiența profesională cu un proces colaborativ, pentru a putea conecta nevoile locului la strategiile locale de dezvoltare: ”Viziunea platformei este aceea de a avea o Craiova Prietenoasă cu locuitorii săi și cu vizitatorii, în ideea ca aceștia să-și dorească să rămână sau să revină. Obiectivele majore care stau la baza formulării acestei viziuni sunt cele legate de necesitatea de a avea un dialog constructiv între locuitorii orașului și administrația publică locală și de a avea o rețea de cetățeni activi și implicați în creșterea calității vieții și a nivelului de convivialitate în spațiul public. Principiul de bază al platformei Craiova Step U.P. este Urbanismul participativ (U.P.), manisfestat prin acțiuni continue de informarea, conștientizarea și implicarea activă a craiovenilor în procesul de planificare urbană, aspecte esențiale în activarea sentimentului de apartenență la loc și într-o dezvoltare urbană armonioasă a orașului”, a mai spus arhitecta.

Contextul global actual, o mare oportunitate

În opinia acesteia, contextul global actual  poate fi speculat ca fiind o mare oportunitate pentru orașe de a-și canaliza întreaga atenție și energie în a demara un proces de creștere a calității vieții și a avea orașe prietenoase, din toate punctele de vedere: ”În acest context, considerăm că  perspectiva  ambițioasă de a pune Craiova pe harta orașelor prietenoase cu biciciștii și pietonii, va contribui activ la viziunea globală de creștere a calității vieții. Astfel, conceptul Celor Trei Inele de Micromobilitate Urbană este un proiect amplu de micromobilitate urbană și în același timp un eficient exercițiu de urbanism participativ (U.P.), ghidându-ne după principiile de bază ale Platformei Craiova Step U.P.(dialog, informare, educare, responsabilizare, conștientizare).” 

    

Conceptul Celor Trei Inele de Micromobilitate Urbană

În urma analizelor din teren la nivelul întregului oraș, a interacțiunilor cu comunitățile locale direct interesate și ținând cont de dinamica urbană și socială, Trif a susținut că a delimitat două aspecte esențiale în abordarea conceptului: ”În primul rând, necesitatea unei continue informări a locuitorilor, printr-un continuu dialog cu aceștia, cu privire la multiplele beneficii ale utilizării bicicletei ca mijloc de transport de zi cu zi și găsirea modalităților eficiente de a activa acest interes. În al doilea rând, nevoia de a exista un proiect complex, ca instrument de lucru pentru administrația publică locală, a unei rețele coerente de piste de biciclete, în vederea prioritizării investițiilor, atragerea de fonduri și utilizarea eficientă a acestora. Iar ținând cont de configurația planimetrică radial-inelară a structurii urbanistice a Craiovei  și nevoia de a trasa o rețea integrată de rute de micromobilitate, cu un grad ridicat de conectivitate, atât în interiorul orașului, cât și în zona sa periurbană, Conceptul Celor Trei Inele de Micromobilite propune o abordare pe trei paliere: inele concentrice, relații radiale și trasee divergente.”

Abordare pe trei paliere

Un prim palier cuprinde, potrivit lui Trif, cele trei inele concentrice  care au rol în a asigura o conectivitate circulară, la nivelul întregului oraș. Configurarea acestora ca circuite închise, fie că este vorba de inelul centură perimetral orașului, de inelul conector dintre cartiere sau inelul central ce delimitează zona istorică, are drept scop principal a asigura un cadru sigur și confortabil, pentru ca locuitorii orașului să aleagă bicicleta ca mijloc de petecere a timpului liber, de a avea timp de calitate în familie și de a menține o sănătate fizică și emotională, în niște parametri normali.

Existența acestor circuite va atrage de la sine necesitatea dezvoltării celui de-al doilea palier, cel al relațiilor radiale dintre cele trei inele. Rolul acestor relații este de a crește nivelul de conectivitate între inele și a asigura o accesibilitate ridicată către cât mai multe posibile puncte de destinație pentru utilizatori. Astfel, se face trecerea de la nivelul de utilizare a bicicletei preponderent cu scop recreativ, la a o considera un mijloc de transport eficient de zi cu zi.

Ținând cont de tendințele actuale de dezvoltare spațial-funțională a  Municipiului Craiova, cu privire la expansiunea zonelor rezidențiale și a activităților economice, Trif a vorbit, la nivel de concept, de cel de-al treilea palier, cel dedicat traseelor divergente, care fac posibilă legătura dintre oraș și zona sa periurbană: ”Asigurăm, astfel, cadrul sigur și confortabil pentru a se dezvolta navetismul pe bicicletă și, nu în ultimul rând, deschiderea de perspective noi asupra cicloturismului (o zonă deja foarte activă, la nivelul comunităților locale).

Potrivit arhitectei, conceptul celor Trei Inele de Micromobilitate este gândit ca o ”construcție strategică”, cu o  implementare etapizată, în primă fază, atragerea interesului asupra utilizării bicicletei, după care oferirea de alternative sigure, eficiente și confortabile, pentru utilizarea bicicletei ca posibil mijloc de transport de zi cu zi.

Dialogul continuu cu administrația publică locală, un aspect esențial

Esențial pentru realizările despre care vorbește este, în opinia arhitectei, dialogul continuu cu administrația publică locală: ”Încă de la primele acțiuni din spațiul public, după conturarea Conceptului Celor Trei Inele de Micromobilitate, au avut loc o serie de întâlniri, la care au luat parte reprezentanți ai administrației, interacțiuni care au pus bazele și au consolidat sentimentul de încredere unii în alții, în vederea unei viziuni comune pentru Craiova, oraș prietenos. Toate aceste interacțiuni au fost premergătoare întâlnirii cu Primarul Craiovei, în iulie 2020, în urma căreia a urmat semnarea unui contract, prin intermediul căruia Primăria devine partener și susținător al tuturor acțiunilor de dezvoltare a conceptului propus.”

Scopul declarat al Platformei Craiova Step U.P.

Apropierea comunităților locale de administrația publică locală, prin facilitarea, activarea și întreținerea unui dialog continuu, prin configurarea unui canal de dialog, bazat pe profesionalism și încredere este scopul principal declarat al Platformei Craiova Step U.P.

”Dezideratul parteneriatului este acela de a dezvolta Viziunea celor Trei Inele de Micromobilitate de la stadiul actual de concept, la stadiul de proiect public, prin introducerea acestuia în procesul de elaborare a strategiei tuturor portofoliilor de dezvoltare ale Municipiului Craiova: Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova, Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Craiova, Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Craiova și Programul Orașe Verzi al EBRD. Astfel, după o serie de discuții avute cu echipele de elaborare a portofoliilor de dezvoltare urbanistică a Municipiului Craiova, Conceptul Celor Trei Inele a fost preluat și introdus în toate strategiile de elaborare a acestoara, fapt ce constituie un prim pas către o abordare integrată și un pas important suplimentar în implementarea acestuia și pentru a ne apropia de viziunea comună și de implementarea acesteia. Considerăm că atât noi, echipa Step U.P., administrația publică locală, cât și restul locuitorilor orașului ne dorim o dezvoltare sănătoasă, armonioasă, a Craiovei, ne dorim a ne ridica nivelul calității vieții și, doar lucrând împreună, putem ajunge la îndeplinirea viziunii comune”, a mai spus Arh. Adela Trif.

Echipa Step Up este alcătuită din: Arh. Urb. Adela Trif, Arh. Iulia Periețeanu și Arh. Mihai Trif.