Autorizaţiile de construire emise de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de pe 27 aprilie. Hotărârea a fost adoptată cu 32 de voturi ‘pentru’, 19 ‘împotrivă’ şi două abţineri.

Primarul general, Nicuşor Dan, a spus la începutul şedinţei CGMB că proiectul vizează transparentizarea întregii zone de construcţii.
“Avem un proiect care prevede ca orice autorizaţie de construire să aibă postate pe site-ul Primăriei planşele şi informaţiile relevante, astfel încât orice persoană care vede panoul de şantier sau vede pur şi simplu lucrările de construire în curs să poată să vină pe site-ul Primăriei şi să vadă, să verifice că într-adevăr Primăria a autorizat respectiva lucrare”, a explicat Nicuşor Dan.

“În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primăria Municipiului Bucureşti va publica pe pagina web proprie, într-o secţiune dedicată, toate autorizaţiile de construire emise după această dată (…). Autorizaţiile de desfiinţare, precum şi autorizaţiile de executare a lucrărilor se supun şi ele aceloraşi prevederi (…) şi menţiunilor ulterioare din această hotărâre aplicabile autorizaţiilor de construire”, prevede actul normativ.

Publicarea se va face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, prin anonimizarea acestora.
Publicarea autorizaţiilor de construire se va face astfel încât să existe posibilitatea căutării cel puţin după data emiterii acestora sau a adresei imobilului/terenului.
Autorizaţiile de construire vor fi însoţite de: planul de situaţie al investiţiei, faţadele imobilului, plan săpătură generală/subsol/fundaţii (planuri vizate spre neschimbare anexă la autorizaţia de construire).

“În termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primăria Municipiului Bucureşti va publica în condiţiile prezentei hotărâri toate autorizaţiile de construire emise după 1 ianuarie 2018”, mai prevede hotărârea. AGERPRES