Începând de astăzi, Centrul de Excelenţă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual (C.E.A.A.A.) împreună cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti şi partenerii săi, prezintă proiectul cultural “Bucureşti. O arhitectură modernistă europeană”, eveniment realizat și dedicat Zilelor Muzeului Ţăranului şi Zilelor Bucureştiului. Proiectul va fi inaugurat azi, prin vernisajul expoziţiei “Bucureşti. O arhitectură modernistă europeană”, autor dr. arhitect Luca Matei Stoian, eveniment realizat la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în Sala Noua Galerie.

Potrivit organizatorilor: “Expoziţia are un conţinut complex şi de maxim interes pentru publicul larg, cuprinzând panouri de fotografie de arhitectură modernă, edificii relevante pentru arhitectură modernistă a Capitalei. Prin acest proiect se pune în discuţie arhitectura modernă a Bucureştilor în contextul mediului economic prosper şi al programelor generale ce vizau modernizarea oraşului. Acest aspect a constituit, pentru România, unul din factorii care au adus ţara în miezul civilizaţiei europene. Deoarece Capitala dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent în perioada interbelică, Bucureşti este considerat un oraş est-european important, datorită numeroaselor monumente de arhitectură modernistă încadrate în stilul arhitectural internaţional regăsit şi în alte mari capitale din Europa (Bruxelles, Roma, Paris, Londra). Expozitia chestionează critic sursa de inspiraţie creativă a arhitecţilor români din perioada interbelică şi demonstrează că vasta producţie de opere arhitecturale italiene a avut un rol important cu efecte detectabile în devenirea modernităţii româneşti.

Expoziţia Bucureşti. O arhitectură modernistă europeană are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se doreşte a fi un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecţi români şi italieni ai stilului modern. În anii “20, o pleiadă de iluştri arhitecţi români, şcoliţi la Roma, înţeleg şi asimilează arhitectura modernă italiană şi o integrează în operele lor la întoarcerea în ţară. Asemenea lui Marcello Piacentini (una dintre cele mai reprezentative figuri ale arhitecturii mussoliniene), Duiliu Marcu a fost remarcabilul arhitect al Regelui Carol al II-lea, emanând spiritul unei monarhii prospere. Realizările arhitecturale ale unor creatori precum Grigore Ionescu, Richard Bordenache, Nicolae Cucu şi Nicolae Lupu, de o calitate excepţională, formaţi la Roma, au rămas exemple de modernitate pentru istoria arhitecturii noastre. Proiectul urmăreşte creşterea atractivităţii tinerilor faţă de protejarea patrimoniului oraşului Bucureşti”.

Programul evenimentului “Bucureşti. O arhitectură modernistă europeană”, care se desfăşoară pe parcursul lunilor septembrie şi octombrie 2021, include implicarea liceelor vocaţionale şi creative într-o serie de workshop-uri, evenimente conexe, conferinţe, expoziţii, dezbateri, lansări de carte, audiţii şi evenimente dedicate artelor, arhitecturii şi audiovizualului, găzduite de Muzeul Naţional al Ţăranului Român în Sala Noua Galerie, alături de partenerii evenimentului, manifestări culturale care pun în evidenţă legăturile arhitecturii cu arta fotografiei şi a desenului, care vor atrage nu numai atenţia profesioniştilor ci şi a publicului larg. Proiectul are ca scop îmbogăţirea cunoştinţelor culturale despre oraş, clădirile sale moderniste, despre spaţiile publice identitare, cunoştinţe care ajută la dezvoltarea echilibrată a tinerilor.