Consilierii judeţeni din Bihor au adoptat proiectul de hotărâre privind Ghidul de construire în zonele de turism şi agrement, precum şi în zonele de locuire cu potenţial turistic situate la munte.

Potrivit unui comunicat remis de CJ, ghidul are scopul de a se crea un aspect unitar, care să respecte şi să prezerve tradiţia şi specificul local, întrucât în ultimii ani s-a construit haotic în zonele montane din judeţul Bihor, fără planuri de urbanism şi regulamente, fără a respecta forme apropiate de casele tradiţionale.

“Am coroborat documentaţiile cu cele din Cluj şi Alba, având în vedere parteneriatul pe care urmează să îl semnăm în perioada următoare. Trebuie să existe o convergenţă a acestor documentaţii de urbanism, având în vedere vecinătatea zonelor turistice. Am discutat cu primăriile care urmează să aibă pe teritoriul lor zone care ar face obiectul acestui ghid. Sunt 36 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care se încadrează. Ar urma ca până la finalul anului, în parteneriat cu cele 36 de UAT-uri, să pregătim documentaţii de urbanism care să devină reglementări locale iar de anul viitor să avem reguli clare puse în aplicare. Vom colabora cu primăriile şi îi vom susţine pe cei care vor face ca aceste documente să devină realitate. Pentru comuna Şinteu, unde avem o comunitate de slovaci, realizăm un document particular. Vrem ca identitatea slovacă a acestei comunităţi emblematice să se prezerve în anii următori, având în vedere depopularea zonei şi transferul de proprietăţi, care este destul de consistent. Acest document urmează să devină cu certitudine un regulament de urbanism, pentru că avem un acord în acest sens cu primăria din Şinteu”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan.

Noile construcţii ar trebui să ducă la dezvoltarea turismului, fără distrugerea naturii şi a frumuseţii locale. Regulamentul va introduce restricţii de ocupare a parcelelor şi reguli care ţin de aspectul construcţiei, de la acoperiş, faţade, până la materialele utilizate.

Unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona de interes vor elabora documentaţiile de urbanism în termen de şase luni. Acestea vor fi avizate în prealabil de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Bihor şi apoi vor fi adoptate prin hotărâri ale consiliilor locale.

Regulamentele locale de urbanism aferente acestor planuri urbanistice vor cuprinde reglementările ce se impun a fi respectate la solicitarea autorizaţiei de construire. Conceptul general va prelua elemente din construcţiile tradiţionale din România, precum şi din arhitectura montană europeană, cu accent pe pante de acoperiş lungi, elemente din lemn masiv la faţade şi interioare, zidării şi placări din piatră la nivelurile de intrare. În principiu, se vor folosi materiale naturale, locale. Construcţiile nu trebuie să domine peisajul, iar culorile folosite trebuie să fie în tonuri naturale şi derivate din cele ale peisajului local.

Ghidul prevede, printre altele, că parcela trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 1.000 metri pătraţi în cazul locuinţelor şi agropensiunilor şi pentru servicii (pensiuni, hoteluri etc.), minimum 2.000 mp, pentru împiedicarea îndesirii excesive. Frontul stradal va fi de minimum 25 m şi adâncimea parcelei va fi mai mare decât frontul stradal. Panta terenului se recomandă să nu aibă mai mult de 30% pentru realizarea unei construcţii. Optim ar fi ca terenul să aibă cel puţin 20% suprafaţă plană.

Proporţia de ocupare a terenului nu va depăşi 20% din suprafaţă. Limita pentru construcţii faţă de vecini şi faţă de aliniament va fi de minimum 5 metri. Retragerea faţă de limita posterioară va fi egală cu jumătatea înălţimii la cornişă, dar nu mai puţin de 5 metri. AGERPRES