Numărul celor care s-au înscris pe platforma pusă la dispoziția membrilor pe site-ul filialei în intervalul 07 aprilie – 11 mai 2022 este de 264, în situația în care Regulamentul-cadru pentru filiale prevede că, la prima convocare, conferința are loc în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să se înscrie 1185 de arhitecți.

În acest context, Consiliul Teritorial a emis o nouă convocare pentru sâmbătă 28 mai 2022 când, conform regulamentului, conferința va fi legal constituită din membrii prezenți.

Înscrierea participanților constă în legitimarea cu C.I. sau legitimație OAR ștampilată la zi pentru primirea materialelor conferinței. Este essential ca membrii cu drept de vot să aibă cotizația achitată la zi, inclusiv pentru anul 2022.

Ca urmare, Conferința Teritorială de alegeri a Filialei București a OAR va avea loc sâmbătă 28 mai 2022, începând cu ora 8:30, în Aula Magna a  Facultății de Drept București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46.