PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi suspendate pentru o perioadă de un an, conform unor proiecte de hotărâre adoptate în şedinţa de pe 26 februarie a Consiliului General al Capitalei, cu 29 de voturi “pentru” şi 23 “împotrivă”.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a formulat amendamente în urma cărora a fost modificată forma iniţială a proiectelor, care prevedea suspendarea pentru o perioadă de trei luni.

Astfel, pe perioada suspendării PUZ-urilor de sector, primarul şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general “vor analiza neconcordanţele cu legislaţia aplicabilă în domeniul urbanismului, la nivel de UTR, în vederea identificării situaţiilor neconforme”.

Totodată, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor de suspendare, primarul general şi aparatul de specialitate vor comunica public UTR-urile în care au fost identificate neconcordanţe cu legislaţia din domeniul urbanismului. La expirarea celor 90 de zile, primarul general şi aparatul de specialitate vor organiza dezbateri publice, în vederea identificării soluţiilor optime de reglementare urbanistică.

Aceste prevederi nu se aplică certificatelor de urbanism pentru autorizare emise anterior adoptării hotărârilor de suspendare şi autorizaţiilor de construire / desfiinţare aflate în curs de emitere şi pentru care au fost deja emise certificate de urbanism.

Cererile pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru autorizare depuse nesoluţionate se vor soluţiona conform legislaţiei specifice în vigoare.

Primarul Municipiului Bucureşti şi primarii de sector au obligaţia de a comunica CGMB până luni, 1 martie, ora 17,00, lista tuturor cererilor depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare formulate până la data de 26 februarie 2021 aflate în curs de soluţionare. Pe perioada suspendării, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire / desfiinţare vor respecta prevederile documentaţiilor de urbanism anterioare.

Cătălin Deaconescu (PNL) a subliniat că se numără printre cei care s-au opus adoptării, de către fostul Consiliu General, a hotărârilor privind PUZ-urile coordonatoare de sector şi că nu doreşte să le apere. Pe de altă parte, a atras atenţia asupra faptului că forma iniţială a proiectelor de suspendare conţinea “numeroase vicii de legalitate”, care ulterior au fost corectate, dar că termenul de un an este riscant.

“Trebuie de fiecare dată să găsim echilibru între nevoia autorităţii de a corecta unele lucruri şi nevoia cetăţeanului de a avea un cadru de reglementare previzibil. Vă spun cu tristeţe că nu am înţeles deloc înverşunarea colegilor noştri pentru un termen de suspendare mai larg, pe care eu îl consider excesiv. Şi să ştiţi că atitudinea de tip ‘rezist’ nu se mai potriveşte atunci când sunteţi la putere şi că rolul nostru aici, al consilierilor liberali, nu este acela de a vă iniţia în drept administrativ şi în contencios administrativ, iar insistenţa dumneavoastră de a avea un termen de un an pentru această suspendare este foarte probabil să îi coste pe bucureşteni, pentru că vă garantez: riscul de a avea o suspendare a suspendării în instanţă creşte proporţional cu durata pentru care operează hotărârea de astăzi”, a spus el.

Ştefania Petre (USR) a declarat suspendarea PUZ-urilor este importantă pentru a preveni transformarea spaţiului verde în zonă construibilă. “Sper că astăzi suntem suficient de maturi încât să nu ne mai apucăm să ţinem lecţii de morală în timpul şedinţelor de Consiliu General şi să facem ceea ce trebuie pentru oameni. De exemplu, să ne uităm să nu dispară hectare întregi din spaţiile verzi ale Bucureştilor, pentru că, aşa cum aţi spus, anul trecut consideraţi nocive aceste PUZ-uri”, a spus ea.

La rândul său, primarul general, Nicuşor Dan, a atras atenţia asupra faptului că în cazul în care PUZ-urile nu sunt suspendate, “orice proprietar care are un spaţiu verde, un teren de blocuri între case, un teren pe linia de metrou de suprafaţă”, odată ce obţine autorizaţia de construire, va avea un drept câştigat.

“E adevărat că teoria dreptului administrativ spune că perioada de suspendare a unui act administrativ trebuie să fie proporţională, adică să nu fie excesivă. Dar noi suntem într-o situaţie excepţională, suntem în situaţia în care avem cinci acte administrative cu caracter normativ care reglementează peste 80% din suprafaţa Bucureştiului. Aceste acte administrative cu caracter normativ au o puternică suspiciune de nelegalitate, pentru că Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat deja pentru două dintre ele şi le-a anulat. Mai mult decât atât, Curtea de Apel Bucureşti, printr-o hotărâre definitivă, a suspendat executarea unuia dintre ele. Deci, avem o puternică suspiciune de nelegalitate. Şi atunci, termenul de un an, care e prevăzut în acest moment în proiectul de hotărâre, este absolut proporţional cu complexitatea unor documentaţii de urbanism care reglementează peste 80% din dezvoltarea urbană a Bucureştiului”, a adăugat el.

Marius Pavel (PSD) a apreciat că proiectele de suspendare sunt “absolut ilegale”, invocând inclusiv faptul că acestea au fost introduse în dezbaterea CGMB fără respectarea procedurilor de transparenţă decizională.

“Deşi suspendarea este dispusă conform art. 66 din legea 24/2000, în niciun text al acestor hotărâri, nici în referatul de aprobare şi nici în raportul de specialitate, nu este menţionat sau descris cazul special care justifică măsura suspendării. Sunt enumerate în toate cele cinci proiecte de hotărâre doar motive de nelegalitate şi lipsa de oportunitate care pot justifica doar revocarea – dacă mai este posibil, dar nu mai este datorită faptului că au fost adoptate de foarte mult timp – sau atacarea hotărârilor în contencios administrativ”, a argumentat el. AGERPRES