În cadrul admiterii la programele de masterat ale Facultăţii de Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, tema de la admitere din acest an a fost legată de identificarea provocărilor crizei pe care o trăim pentru oraşele noastre, după cum a menţionat CSI dr. dr. habil. Alexandru-Ionuţ Petrişor, conferenţiar şi Director al Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, în cadrul Dezbaterii video EuroUrbanism de pe 29 iulie 2020.

„Provocările sunt cumva ierarhizate, în primul rând, în privinţa relevanţei lor pentru domeniul urbanismului şi a arhitecturii, dar şi a recurenţei lor în răspunsuri. Principala provocare este considerată cea legată de menţinerea distanţării în spaţiile din exterior, ceea ce ridică probleme legate de densitate. O dezvoltare polinucleară a oraşelor ar putea oferi soluţii.  De asemenea, politica de locuire în contextul izolării, când majoritatea persoanelor lucrează de acasă, fiecare de pe câte un laptop, trebuie regândite, fiind necesară o redimensionare a standardelor minime ce privesc spaţiul necesar fiecăruia. De asemenea, apar probleme legate de siguranţă. O altă temă este legată de problemele sociale, de excluziunea urbană cu accent pe anumite grupuri etnice din zonele defavorizate”, a menţionat Alexandru-Ionuţ Petrişor.

O altă temă care preocupă studenţii şi mediul universitar este cea a mobilităţii, în sens larg. În sens mai restrâns se remarcă temele legate de transportul public, de asigurarea condiţiilor de distanţare socială în transportul în comun şi alte probleme asemănătoare.

„Spaţiile verzi s-au regăsit şi ele printre preocupările studenţilor legate de criza COVID-19. Acestea oferă locuitorilor oraşelor servicii ecosistemice, iar lipsa sau insuficienţa lor poate crea disconfort. Desigur că problemele de igienă urbană devin stringente în momentul în care ne aflam într-o criză de natură sanitară şi acest aspect, din punctul de vedere al planificării, ar putea impune o repoziţionare a funcţiunilor. Un posibil principiu de planificare sau chiar de proiectare îl reprezintă regândirea unor spaţii flexibile, modulare sau chiar izolate, aceasta fiind mai mult o soluţie decât o problemă”, adaugă profesorul bucureştean.

Potrivit acestuia, răspunsurile studenţilor au arătat că nu putem să ne limităm la palierul urban, existând şi un palier al arhitecturii, drept care trebuie să regândim designul clădirilor, posibilităţile de evacuare şi o refuncţionalizare a acestora.

„Dacă tot am ieşit din sfera urbanismului şi a arhitecturii, sigur că putem să ne gândim la economia urbană, la cum este aceasta afectată de criză, la posibilitatea de a oferi servicii alternative online. Acesta nu este o temă întâmplătoare, este o soluţie care ar putea conduce la o evitare a aglomerărilor. Serviciile oferite de administraţia publică vor putea conduce la evitarea aglomerării, dacă se oferă online.

„Concluzia la care am putea ajunge privind aceste teme recurente, având în vedere şi previziunile destul de sumbre care ne spun că ar trebui să învăţăm să convieţuim cu acest virus, este să privim această criză ca pe o oportunitate, pentru că dacă ne uităm la problemele care s-au discutat anterior, pe care le regăsesc şi studenţii, observăm că acestea nu sunt specifice crizei actuale. Ele au existat întotdeauna, doar că se manifestă mai pregnant în condiţiile de criză. Vorbim, spre exemplu, despre rolul spaţiilor verzi în calitatea locuirii, vorbim despre densitatea urbană – toate aceste probleme au fost caracteristice mediului urban în perioada modernă, iar criza actuală poate fi o oportunitate de a grăbi rezolvarea lor”, a adăugat Alexandru-Ionuţ Petrişor.

Acesta consideră că este momentul ca specialiştii în proiectare – arhitecţii, urbaniştii şi nu numai – să iasă în spaţiul public, să aducă prezentările la nivelul de înţelegere al celor cu care discută şi să încerce să îi convingă de importanţa tuturor acestor aspecte: spaţiul public, locuirea, dar şi importanţa părerilor şi sugestiilor interlocutorilor. „Este nevoie şi de un dialog între cei care lucrează în administraţia publică şi proiectanţi, deoarece specialiştii trebuie convinşi să vină în sprijinul autorităţilor publice, locale sau centrale”, a concluzionat Alexandru-Ionuţ Petrişor.

Prima ediţie a Dezbaterii video EuroUrbanism a vizat schimbările intervenite în arhitectura oraşelor, în urma crizei cu care ne confruntăm din primăvara acestui anÎntâlnirea este parte a Programului de Arhitectură şi Urbanism şi va fi urmată de un ciclu de întâlniri video lunare ale comunităţii de arhitecţi şi urbanişti, pe teme de actualitate. Programul de Arhitectura si Urbanism este unul de comunicare profesională derulat de Oameni şi Companii din 2006, dedicat unei comunităţi de specialişti şi lideri de opinie implicaţi în dezvoltarea urbană din România – arhitecţi privaţi, arhitecţi publici, urbanişti, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil şi ai industriilor conexe.