Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care are scopul de a încuraja dezvoltarea localităţilor prin deblocarea problemelor legate de lipsa arhitecţilor şefi.

“Autorizaţiile de construire pot fi eliberate dacă un proiect se încadrează în planul urbanistic zonal şi cel general al unei localităţi. Arhitectul şef al localităţii este însărcinat cu implementarea prevederilor acestora, dar 14 judeţe, 49 de municipii şi 140 de oraşe din România nu au un arhitect şef. Problema este şi mai acută în mediul rural: doar 19 din cele 2.862 de comune au arhitect şef”, afirmă ministrul Cseke Attila, subliniind că în judeţele Gorj, Buzău şi Ialomiţa nicio unitate administrativ-teritorială nu are arhitect şef.

În acest context, la propunerea MDLPA, unităţile administrativ-teritoriale vor putea coopera în vederea desfăşurării activităţilor de control, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative, ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile arhitectului şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.

De asemenea, va fi eliminată atestarea profesiei de arhitect şef exclusiv de către Registrul Urbaniştilor din România şi se va reglementa posibilitatea realizării cursurilor de specialitate de către Institutul Naţional de Administraţie.

“În prezent, doar 1.973 persoane sunt atestate RUR şi lucrează în administraţia publică locală doar 183. România are 3.228 unităţi administrativ-teritoriale care au nevoie de un arhitect şef. Este evident că pe baza reglementărilor actuale lipsa arhitecţilor şefi nu poate fi soluţionată”, a arătat ministrul.

Nu în ultimul rând, obligativitatea de a avea şapte ani vechime în specialitatea studiilor a fost redusă la cinci ani pentru arhitecţii şefi din municipii şi oraşe şi la trei ani în comune, se mai arată în comunicatul MDLPA. AGERPRES