În cadrul proiectului de conservare și refuncționalizare a Conacului Neamțu din Olari, Pro Patrimonio se adresează publicului său din dorința de a-l face să înțeleagă mai bine care sunt etapele de parcurs ale întregului proces ce poate părea complicat, birocratic și accesibil doar cunoscătorilor din domeniu.

Proiectul acesta reprezintă, pentru fundație, o ocazie de a educa atât specialiştii cât şi publicul larg, făcând acest proces transparent.

Cine este Pro Patrimonio

Pro Patrimonio este o organizaţie neguvernamentală nonprofit internaţională, cu filiale în România (București), Marea Britanie și Franţa, fondată de arh. Șerban Cantacuzino în anul 2000.

Fundația desfășoară o serie de proiecte care au ca misiune principală conservarea, salvarea și reactivarea patrimoniului cultural, îndeosebi arhitectural.

Acțiunile întreprinse au la bază proiecte practice de protejare și reabilitare a patrimoniului, dar și implicarea, respectiv conștientizarea de către comunități a propriei identități, a memoriei și valorii moștenirii culturale. Pro Patrimonio promovează ideea că patrimoniul este responsabilitatea fiecărui cetățean și constituie un element formator al identității sociale.

Cum se reabilitează o clădire istorică

În vara anului curent, Pro Patrimonio a câștigat o finanțare prin TMI (Timbrul Monumentelor Istorice) a Institutului Naţional al Patrimoniului pentru realizarea documentației tehnice privind autorizarea și execuția lucrărilor de conservare pentru Conacul Neamțu din Olari.

Timbrul Monumentelor Istorice este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice. Gestionarea TMI de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea privind protejarea Monumentelor Istorice – Legea 422/2001.

Pentru Conacul Neamțu, scopul fundației este de a realiza toată documentaţia necesară pentru conservarea lui și refuncționalizarea într-un centru experimental de studii și educație.

Proiectul este compus din mai multe etape privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice. Prima dintre etape este cea de diagnostic în care se stabilesc problemele construcției, se evaluează cauzele degradărilor vizibile și se fac analize ale materialelor. Mai concis, etapa de diagnostic este alcătuită din: releveu, studiul istoric, analizele materialelor, studiul geotehnic, ridicarea topografică, expertiza tehnică.

Toate informațiile specifice etapelor menționate, după ce sunt colectate sunt analizate din punct de vedere al stabilității structurale (alcătuirea geometrică – releveu, rezistența materialelor și a solului etc.) și se stabilește diagnosticul complet al clădirii precum și recomandările și ordinea intervențiilor.

În cadrul demersurilor de obținere a autorizației de construire, așa cum explică Pro Patrimonio, Direcțiile de cultură evaluează, teoretic, modul în care prin proiect se conservă valoarea de patrimoniu a clădirii și poate solicita modificări ale soluției astfel încât să asigure o intervenție de calitate cu respectarea principiilor de protejare a patrimoniului (Hotărârea nr. 905/2016, actualizată). De asemenea, Direcțiile de cultură se consultă pentru aceste avize cu Comisiile Zonale ale Monumentelor, formate din specialiști în domeniu, pentru emiterea punctelor de vedere. Fundația menționează că totuși, în practică, frecvent, aceste avize sunt condiționate de interese diverse, divergente față de cele de conservare și punere în valoare a patrimoniului.