O nouă întâlnire a Comunității OSC: EuroUrbanism, desfășurată în luna august, a reunit în mediul online specialiști în arhitectură, urbanism și domenii conexe, pentru a discuta despre „Arhitectura și designul peisajului urban”.

În această ediție, moderatorul întâlnirii, Arh. Șerban Țigănaș, Preşedinte – Dico şi Țigănaş birou de proiectare, Secretar General – Union Internationale des Architects (UIA), Decan – Facultatea de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca, i-a avut ca invitați speciali pe Dr. Arh. Habil. Urb. Cerasella Crăciun – Profesor Universitar, Habilitat îndrumare Doctorat, Departament „Proiectare Urbană și Peisagistică”, Coordonator Master „Peisaj și Teritoriu”, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București; Conf. Dr. Arh. Ioana Tudora – Conferențiar la Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București, Departamentul „Peisagistică, Biodiversitate şi Horticultură ornamentală” și pe Arh. Irina Ivan-Turean – Technical Consultant – Wienerberger România.

Dr. Arh. Habil. Urb. Cerasella Crăciun, a pus în discuție peisajul ca motor de dezvoltare teritorială și investițională.

Potrivit arhitectului Cerasella Crăciun, peisajul este un domeniu extrem de complex, iar atunci când vorbim despre peisaj trebuie să ținem cont de toate cele 3 elemente care îl compun, și anume peisajul cvasi-/semi-natural, antropic/construit – arhitectural si urban, precum și peisajul cultural. Important este integrarea în orașe a spațiilor verzi în cadrul unui Sistem Verde-Galben-Albastru, care sa coreleze toate cele trei scări ale peisajului:  macro-, mezzo-teritorială și de detaliu.

„Peisajul nu este doar un domeniu multi și interdisciplinar, el este mai mult decât atât, este un domeniu transdisciplinar pentru că are omul și comunitatea în centrul tuturor lucrurilor. Acesta poate să devină un element de tip reper la nivelul unui oraș, a unei așezări, poate să devină un model de gestiune și de susținere a rolului de spațiu public urban. Poate, de asemenea, să fie un motor care să conducă atât la dezvoltare teritorială, cât și investițională. Mai mult decât atât, peisajul este și un catalizator al vieții urbane, deoarece poate să genereze, folosind natura, patrimoniul urban și arhitectural, o valoare care poate fi pierdută în urma intervențiilor care au loc în arhitectură sau urbanism”, a explicat Arh. Cerasella Crăciun plurivalența peisajului urban.

Potrivit celor transmise de Arh. Cerasella Crăciun, un aspect de o importanță majoră ar fi ca specialiștii (arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri, ecologi), cât și reprezentanți ai celorlalte domenii integrate, care se ocupă de peisajul cultural (etnografi, etnologi, antropologi), să colaboreze și să conducă la transformarea peisajului într-un vector economic de interes.

În opinia arh. Cerasella Crăciun, peisajul poate fi „atât un element morfo-structurant pentru o așezare, care a contribuit la evoluția sa istorică, cât și o axă sensibilă de infrastructură”. Există și alte componente importante ale peisajului, precum peisajul infrastructurii, al căilor de comunicație și tip „poarta de acces” în așezările umane, etc

„Un element care dă sensibilitate peisajului este asocierea sa cu genius loci (“spiritul locului” sau “sufletul locului”) care aduce acea componentă de memorie a unui loc foarte special. De exemplu, ambianța unui loc dată de elementele senzoriale, de care ar trebui să profite atât obiectul de arhitectură, cât și inserturile urbanistice”, a explicat arh. Cerasella Crăciun.

Administrația publică, de multe ori, nu conștientizează, cu adevărat, valoarea peisajului și faptul că protejându-l îl poate transforma într-un motor de dezvoltare teritorială și investițională. „Administrația trebuie să înțeleagă faptul că peisajul este un catalizator al dezvoltării și că protejându-l nu face decât să dezvolte mai bine o zonă a orașului sau să aducă investiții de alt tip. Cred că nu se conștientizează cu adevărat valoarea peisajului”, a fost concluzia Dr. Arh. Habil. Urb. Cerasella Crăciun.

——————————————————————————–

Dezbaterea video „Arhitectura și designul peisajului urban” este una din întâlnirile lunare ale Comunității EuroUrbanism, dezvoltată de Oameni și Companii cu sprijinul Wienerberger și Velux, în calitate de Parteneri.

Partener profesional al platformei EuroUrbanism.ro este Uniunea Arhitecților din România.

Oameni și Companii – OSC este un ecosistem avansat de marketing care integrează peste 100 comunități business și profesionale și 33 de platforme digitale proprii asociate acestor comunități. Toate comunitățile OSC: aici. Toate platformele OSC: aici. Portofoliul OSC: aici.