Sursă foto www.opiniatimisoarei.ro

Faţadele corpului principal al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), declarat obiectiv de patrimoniu, întrucât pe frontispiciul mozaicat al instituţiei sunt reprezentaţi doi dintre corifeii culturii şi ai educaţiei româneşti, Mihai Eminescu şi Nicolae Bălcescu, vor intra în lucrări de reabilitare şi modernizare.

UVT a lansat, în acest sens, concursul de soluţii, fiind vorba despre un imobil reprezentativ al Timişoarei, care face parte dintre operele de valoare incontestabile ale arhitecturii româneşti.

“Pentru a oferi vizibilitate, dar şi pentru a răspunde anvergurii implicate de lucrările pentru noile faţade ale sediului universităţii noastre, UVT a lansat public un concurs de soluţii, în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare pentru ‘Reabilitarea şi modernizarea faţadelor sediului Universităţii de Vest din Timişoara’. Aşteptăm să răspundă la această provocare şi să participe la concursul de soluţii proiectanţi şi arhitecţi, echipe şi companii de proiectare din România şi din plan internaţional, care pot să contribuie cu o viziune inovatoare la modernizarea uneia dintre cele mai cunoscute zone urbane din Timişoara, a unei clădiri simbolice pentru centrul nostru universitar, a cărei proiectare iniţială a fost realizată în coordonarea cunoscutului arhitect Hans Fackhelmann”, a transmis rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Sursă foto www.e-architecture.ro

Valoarea serviciilor de proiectare arhitecturală aflate în concursul de soluţii este de aproape 380.000 lei (fără TVA), iar termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22 martie, ora 10,00.

În anul 2014, UVT îşi declara principalul corp de clădire drept obiectiv de patrimoniu cultural, momentul fiind marcat şi prin lansarea unui album cu caracter monografic dedicat acestei construcţii.

Prorectorul UVT, Otilia Hedeşan, declara în acel context că, deşi pare din era comunistă, clădirea face obiectul unui proiect arhitectonic aparte, care a fost girat de arhitectul Hans Fackelmann.

Sursă foto www.e-architecture.ro

“În anii ’60 ai veacului trecut el (arhitectul Hans Fackelmann – n.r.) a primit o comandă din partea Ministerului Învăţământului pentru ridicarea acestei clădiri, iar caracterul său modular, alcătuirea din mai multe module, jocul de elemente pline şi de spaţii libere, cu grădini interioare, relaţiile dintre corpul arhitectonic şi lucrările de artă plastică – mozaicul de pe peretele exterior al corpului principal, frescele din interiorul holurilor UVT – toate acestea dau clădirii un statut aparte”, declară prorectorul UVT.