Consiliul Judeţean Bihor a pus, prin Direcţia Arhitectului -Şef, la dispoziţia celor interesaţi două ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural.

Cele două ghiduri, publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor, au fost întocmite de Ordinul Arhitecţilor din România şi se referă la zonele de câmpie, de deal şi montane din Crişana.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CJ Bihor, Bianca Firezar, regulile regăsite în cele două documentaţii nu sunt obligatorii, sunt doar „un îndrumar pentru cei care vor să construiască”.

Ghidurile de arhitectură se adresează locuitorilor satelor, administraţiei locale, investitorilor publici şi privaţi, consultanţilor specializaţi în accesarea fondurilor europene şi proiectanţilor. Acestea pot fi utilizate în vederea realizării unor investiţii publice sau private şi pentru fundamentarea documentaţiilor de urbanism.

„Cele două documente cuprind un set de reguli uşor de aplicat, cu exemple clare de „AŞA DA” şi „AŞA NU”, pentru a facilita alegerea modelelor adecvate. Regulile se referă la amplasarea construcţiilor noi, amenajarea clădirilor existente, elemente de construcţie, amenajarea spaţiului public şi recomandări privind performanţa energetică”, se arată în comunicatul CJ Bihor.

Sursa menţionează faptul că pentru autorizarea construcţiilor se ţine cont de Hotărârea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Articolul 32 din HG precizează: „Aspectul exterior al construcţiilor: (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. (2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă”.

Cele două ghiduri pot fi consultate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Bihor, www.cjbihor.ro, la secţiunea Informaţii publice/ Anunţuri. AGERPRES