Lucrările cu caracter special pot fi executate fără autorizaţie de construcţie şi la unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, au decis, pe 17 iunie, deputaţii, cu majoritate de voturi, prin adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991, în sensul că, pe lângă construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare, şi la construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, să poată fi executate, fără autorizaţie de construire, lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural 3/3 al construcţiilor, de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

Camera Deputaţilor este decizională în cazul proiectului de lege, care a fost adoptat de Senat. AGERPRES