Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a supus dezbaterii publice un Ordin de ministru privind modificarea reglementărilor din domeniul atestării verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii şi a anunţat organizarea unor examene în vederea consolidării corpului de specialişti.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, ordinul prevede “obligativitatea de a organiza examene de atestare de două ori pe an, cu anunţ prealabil de cel puţin 45 de zile, într-un mod transparent şi accesibil, cu bibliografia publicată în prealabil”.

“Spre deosebire de reglementările în vigoare, care prevedeau organizarea examenelor numai în Bucureşti, acestea vor fi organizate şi în Cluj, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa, la sediile Inspectoratelor de Stat în Construcţii, de o comisie mixtă alcătuită din membrii actualului corp de verificatori şi experţi, profesori universitari, membrii ai ISC şi ISU şi un reprezentant al ministerului de resort. Totodată, în vederea asigurării unui nivel calitativ corespunzător în ceea ce priveşte verificarea proiectelor, se va introduce o confirmare periodică, din 5 în 5 ani, a îndeplinirii condiţiilor pentru atestare”, precizează sursa citată.

Ministrul Cseke Attila a explicat necesitatea noilor reglementări. “A fost o lipsă acută de experţi în domeniu, majoritatea celor care au un astfel de atestat fiind cu mult peste vârsta pensionării, iar examenele pentru noi experţi de securitate la incendiu nu au fost organizate de trei ani. În prezent, în evidenţa ministerului sunt în total 572 de experţi tehnici cu drept de practică valabil, în toată ţara, atestaţi pe diferite domenii. Mai mult de jumătate dintre aceştia, însă, au o vârstă de peste 70 de ani şi încă 22% fac parte din categoria de vârstă de 60-70 de ani. În ceea ce priveşte experţii de securitate la incendiu, în mod specific, sunt doar 18 în Bucureşti şi 23 în restul ţării, fiind 24 de judeţe în România în care nu există niciun expert de securitate la incendiu”, a evidenţiat Cseke Attila.

Totodată, el a precizat că un motiv pentru care nu au fost organizate examene este că “reglementările în vigoare prevăd o comisie de evaluare alcătuită din 10 de verificatori şi experţi, greu de organizat având în vedere numărul lor total la nivel naţional”.

De asemenea, ministrul a anunţat că “evaluarea nu va mai include proba orală, un instrument care ar putea fi folosit pentru a decide subiectiv dacă cei evaluaţi sunt sau nu primiţi în breaslă”.

Conform MDLPA, verificatorii de proiecte şi experţii tehnici în construcţii au sarcina, printre altele, de a verifica dacă au fost luate măsurile necesare asigurării rezistenţei mecanice şi stabilităţii unei clădiri, a drumurilor şi a căilor ferate, a siguranţei clădirilor în cazul unui cutremur sau al unui incendiu, respectiv dacă au fost implementate reglementările sanitare, de igienă sau de eficienţă energetică. AGERPRES