Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică, luni, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice şi a celor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate de pe teritoriul Bucureştiului.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei transmis, luni, AGERPRES, Programul Municipal de Restaurare (PMR) va fi finanţat de la bugetul local şi din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Normele Metodologice aferente.

Programul Municipal de Restaurare are în vedere inventarierea, consolidarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a imobilelor monumente istorice sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate.

Proiectul de act normativ, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Capitalei sau la sediul instituţiei, va fi în dezbatere publică 30 de zile, până pe 20 mai. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

Până pe 26 aprilie, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.

Potrivit normelor metodologice pentru derularea Programului Municipal de Restaurare cuprinse în proiect, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic elaborează anual şi supune aprobării primarului general al Municipiului Bucureşti Programul Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice şi a celor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate de pe teritoriul municipiului Bucureşti, asigurând atribuirea contractelor de cercetare, inventariere, definitivare a cărţilor funciare ale imobilelor monument istoric sau aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate, proiectare şi execuţie a lucrărilor de protejare, consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii. AGERPRES