Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România (OAR_B) lansează un concurs internaţional de soluţii care vizează “Reabilitarea şi reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărăşeşti – Timpuri Noi – Mihai Bravu”.

În urma acestei competiţii, Primăria Sectorului 3 va contracta serviciile de proiectare ale autorilor în scopul unui intervenţii de calitate, informează OAR, prin intermediul unui comunicat.

Concursul “Reclaiming The River” are loc în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti, obiectivul fiind “selectarea celui mai bun concept de amenajare” a Splaiului Unirii, în zona dintre podul Mărăşeşti şi podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze “un spaţiu public vibrant, adresat numărului de utilizatori, crescând şi un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate” a zonei.

“Miza acestui concurs este de a adresa o problematică majoră a oraşului prin intervenţii de mică anvergură, dar care să reuşească să refacă organicitatea legăturilor în contextul urban imediat. Concurenţii sunt încurajaţi să reflecteze asupra relaţiei dintre natural şi antropic, pe care forma actuală a râului o generează, prin soluţii care să pună în balanţă atât elementele istoriei, inclusiv cea de data recentă, cât şi rezolvările tehnice inovatoare din perspectiva managementului ecologic al apei sau introducând tematica biodiversităţii şi considerând râul ca un posibil culoar ecologic”, reiese din comunicat.

Din juriu vor face parte: arhitect Jette Cathrin Hopp, peisagist Victor Dijkshoorn, arhitect Marius Cătălin Moga, peisagist Vera Dobrescu, arhitect Mihai Vărzan (membri supleanţi: Alex Axinte şi Cristina Enache).

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 lei, fără

TVA; premiul II: 33.613 lei; premiul III: 18.907 lei.

Data limită de predare a proiectelor este 17 august, iar câştigătorul va fi anunţat pe 28 august. Autoritatea contractantă este Primăria Sectorului 3, proprietarul şi administratorul spaţiilor publice care fac obiectul investiţiei.

Concursul este organizat de Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România (OAR_B), prin Anuala de Arhitectură Bucureşti, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor – UIA, prevederile Recomandărilor Internaţionale pentru Concursuri de arhitectură şi urbanism adoptate în

Conferinţa Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluţii OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeaşi lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câştigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.