Pe 11 noiembrie a avut loc ultimul demers al OAR și RUR pentru a amenda măsurile cu impact negativ asupra mediului construit prevăzute în OUG 79/2021, înainte ca proiectul să fie supus la vot în Camera Deputaților. În cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, arh. Alexandru Găvozdea (OAR – Ordinului Arhitecților din România ) și arh. Florentina Iugan (RUR – Registrul Urbaniștilor din România), au prezentat un punct de vedere și o serie de amendamente care nu au rezonat în rândul membrilor comisiei, astfel încât amendamentele susținute nu au fost adoptate. Deocamdată, proiectul de lege privind OUG 79/2021 pentru ocuparea funcției de arhitect șef nu a fost supus la vot în plen deoarece nu a avut raport final.

Principalele amendamente OAR & RUR aduse propunerii de lege privind OUG 79/2021:

  • Personalul de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară trebuie să aibă statutul de funcționar public, nu doar dreptul de a exercita prerogativele de putere publică;
  • Revenirea la forma anterioară a legii, cea de dinaintea adoptării OUG 79/2021: ocuparea funcției de arhitect șef să fie permisă doar persoanelor cu studii de specialitate, respectiv să nu se permită ocuparea funcției de către conductori arhitecți, ingineri în domeniul construcțiilor sau ingineri cu specializarea inginerie economică în construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, la nivelul municipiilor și de către conductor arhitect, precum și de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, la nivelul comunelor;
  • Menținerea atestării RUR pentru persoanele care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de arhitect-șef.

Reprezentanții OAR și RUR au argumentat amendamentele propuse astfel:

  • Expunerea de motive care fundamentează proiectul de lege pentru adoptarea OUG 79/2021 conține o serie de erori grave, precum utilizarea de date neactualizate, trunchiate sau chiar false. Deoarece numărul actual de arhitecți și urbaniști depășește necesarul pentru ocuparea funcțiilor de arhitect-șef existente în țară, urgența și starea critică a ocupării funcțiilor nu sunt justificate și nu reclamă ocuparea funcțiilor publice cu nespecialiști;
  • Nu toate unitățile administrativ-teritoriale de bază au nevoie de arhitect șef propriu, ca angajat al aparatului de specialitate al primarului, întrucât nu toate au același volum de muncă și aceeași dinamică de dezvoltare;
  • Persoanele care au formația profesională de inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții nu pot ocupa funcția de arhitect-șef la nivelul niciunei unități administrativ-teritoriale, întrucât în urma studiilor absolvite nu dețin cunoștințele de specialitate și competențele necesare pentru exercitarea funcției de arhitect-șef. În prezent, aceste competențe se pot dobândi doar în programele de studii ale facultăților de arhitectură și urbanism, conform curriculei de învățământ a acestor structuri academice aprobate de autoritățile centrale competente;
  • Numai un funcționar public poate apăra interesul public și totodată sprijini dezvoltarea, fără a compromite interesul public. Personalul de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sau de la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori de la nivelul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, respectiv prin cooperare între unități administrativ-teritoriale, nu poate substitui funcția publică de arhitect-șef.

Arh. Alexandru Găvozdea, președintele OAR, a subliniat că, în cazul în care acest proiect va fi aprobat, această schimbare „va determina o deprofesionalizare generalizată a personalului din administrația publică și va crea un pericol grav de afectare a mediului construit și, implicit, a dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.”

Președintele OAR mai avertizează că, în această formă, legea va duce la o dezvoltare haotică, în favoarea investitorilor privați, nu a interesului public. Pe lângă aceasta, persoana numită cu funcția de arhitect șef, este de părere Alexandru Găvozdea, trebuie să poată citi, înțelege și emite judecăți pe planuri de urbanism generale, zonale și de detaliu, ceea ce nu va putea face fără pregătirea necesară.

OAR susține că, în cazul în care parlamentarii vor vota în cadrul ședinței de plen a Camerei Deputaților, aprobarea OUG în forma curentă, va solicita Președintelui României fără ezitare să nu promulge Legea, ci să o retrimită în Parlament, spre reexaminare, la fel cum s-a procedat și în cazul proiectului de lege înregistrat la Parlament în anul 2020-PLX201/2020.

OAR s-a preocupat de procesul legislativ de modificare a condițiilor de ocupare a funcției de arhitect șef încă de la începutul demersului, transmițând un punct de vedere atunci când proiectul de OUG a fost pus în consultare publică de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Guvern. De asemenea, OAR a intervenit consecvent în procesul legislativ de aprobare a Ordonanței în cadrul Parlamentului, emițând puncte de vedere și participând la ședințele Comisiilor Senatului și ale Camerei Deputaților care au fost desemnate să avizeze și să raporteze proiectul de lege de aprobare a OUG 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prin care se modifică condițiile de ocupare a funcției de arhitect șef.