• pentru elevii din clasa I sau a II-a: DE-A ARHITECTURA MINI, curs opţional integrat – cu programa şcolară elaborată şi ghid pentru îndrumare;
 • pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a: DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU, curs opţional integrat – ce face parte din oferta la nivel naţional, cu programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, ghid pentru îndrumare şi diverse materiale didactice.

În programul de asistenţă gratuită se pot înscrie numai şcolile de stat, învăţământ gratuit. Alte entităţi (cum ar fi şcolile private, cluburile sau programele afterschool) care doresc sprijin pot contacta asociaţia pentru stabilirea detaliilor unei eventuale colaborări.

Asistența De-a Arhitectura cuprinde:

Pentru „De-a arhitectura mini”:

 • curs online de pregătire pentru profesorii şi specialiştii/arhitecţii implicaţi;
 • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghidul îndrumătorului cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore;
 • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiențe în grupul îndrumătorilor, coordonare regională;
 • certificate pentru profesori şi elevi.

Pentru „De-a arhitectura în orașul meu”:

 • pregătire prealabilă obligatorie înaintea începerii anului școlar (modul de formare onlineatelier de formare cu aplicații practice);
 • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghid metodologic cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii, exerciții, jocuri, ghiduri de expediţie și activități hands-on etc.);
 • acces la materialele auxiliare pentru elevi (caietul elevului cu fişe de lucru şi fişe recapitulative); în funcţie de sponsorizări, pot fi disponibile gratuit pentru părinţi, caietele elevilor în formă tipărită și/sau materiale de bricolaj pentru activitățile elevilor în cadrul cursului;
 • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiență în grupul îndrumătorilor, coordonare regională, promovare;
 • certificate pentru profesori şi elevi.

În plus, acolo unde are posibilitatea, asociația oferă asistenţa unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist) care participă de asemenea la programul de pregătire şi care sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, în pregătirea și predarea orelor, prin prezență directă sau online, după caz.

Pentru a putea oferi această asistență specializată, De-a Arhitectura invită arhitecţii, urbaniştii, peisagiştii, arhitecţii de interior şi studenţii arhitecţi care doresc să contribuie la educarea societății asupra valorilor mediul construit şi a arhitecturii să se înscrie în echipa De-a arhitectura oferind sprijin profesorilor ca voluntari în anul şcolar 2021-2022. Cursurile asociației despre arhitectură şi oraş sunt o experienţă unică pentru şcolari, mai ales datorită prezenţei unui specialist la ore. Dincolo de experiența și bagajul de cunoștințe noi, voluntarul aduce în faţa celor mici pasiunea sa pentru profesie şi un mod jucăuș de a aborda realitatea înconjurătoare. Un arhitect voluntar poate susţine desfăşurarea unui curs De-a arhitectura în şcoli în două feluri:

 • asistarea unei singure clase pe parcursul unui an şcolar (septembrie-iunie), în echipă cu învăţătorul/profesorul; presupune prezenţa la fiecare oră de curs, pregătirea orelor şi discuţii de feedback;
 • asistarea uneia sau mai multor clase la distanţă, pe parcursul unui an şcolar; presupune comunicarea (în general săptămânală) cu învăţătorul clasei, prin întâlniri online, pentru a-l ajuta să pregătească şi să susţină independent unele lecţii, precum şi predarea, în online, a celor unde prezenţa sa este necesară; această modalitate le este accesibilă voluntarilor veterani, care au predat cel puţin un an în manieră directă.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să consulte şi să se înscrie pe pagina web dedicată şi să contacteze asociaţia pentru alte detalii la: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.