În această perioadă, până pe 15 februarie, inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură.

Înscrierile se fac prin Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019. Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 15 – 31 martie 2021.

OAR semnalează candidații pentru dobândirea dreptului de semnătură, în vederea participării la interviul online, să parcurgă cu atenție documentul atașat, denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

OAR mai evidențiază faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu a documentelor specificate în documentul menționat mai sus, în spațiul de stocare în cloud pe care OAR îl va pune la dispoziție, în timp util, fiecărui candidat.

Documentele pe care trebuie să le uploadeze candidații DDS sunt următoarele:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); această prezentare grafică trebuie să urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018.

Un aspect foarte important pentru candidații la obținerea dreptului de semnătură este ca aceștia să-și pregătească din timp materialele necesare la interviu, pentru ca în momentul primirii link-urilor de încărcare în Google Drive să acționeze cu eficiență, cu 7 zile înainte de susținerea interviului încărcarea nemaifiind posibilă.

De asemenea, OAR menționează că, din motive de siguranță sanitară, pe perioada pandemiei nu mai este necesară trimiterea în format fizic la sediul OAR a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților și cele de consimțământ ale îndrumătorilor.

Pe site-ul OAR veți găsi documentele necesare ce reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură.