Senatorii au adoptat pe 30 iunie proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, care transpune normele unei directive europene în legislaţia naţională referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale. S-au înregistrat 123 de voturi “pentru” şi 9 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea parţială a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, vizând alinierea legislaţiei naţionale din domeniu cu normele şi exigenţele comunitare, prin care România este obligată să confere posibilitatea exercitării activităţii profesionale în calitate de arhitect pentru persoanele care au dovada terminării formării existente la 5 august 1985 şi începută cel târziu la 17 ianuarie 2014, oferită de “Fachhochschule” în Republica Federală Germania într-o perioadă de trei ani, în măsura în care formarea a fost urmată de o perioadă de patru ani de experienţă profesională în Republica Federală Germania, atestată de un certificat.

Potrivit unui amendament, “Ordinul Arhitecţilor din România recunoaşte calificarea profesională în scopul accesului şi exercitării profesiei de arhitect în baza documentelor care atestă absolvirea formării existente la data de 5 august 1985 şi începută cel târziu la data de 17 ianuarie ‘Fachhochschule’ în Republica Federală Germania pentru o perioadă de trei ani şi care satisface cerinţele stabilite prin HG nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură, şi acordă accesul la activităţile prevăzute la art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu titlul oficial de calificare de arhitect, numai dacă formarea a fost urmată de o perioada de patru ani de experienţă profesională în Republica Federală Germania, atestată de un certificat oficial eliberat de autoritatea competentă în circumscripţia căruia figurează respectivul arhitect”.

Senatul este prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect. AGERPRES