Consilierii municipali vor dezbate în şedinţa de miercurea viitoare un proiect care prevede consolidarea, amenajarea interioară, reparaţii ale faţadelor şi refacerea instalaţiilor la Pinacoteca Bucureşti, din Strada Lipscani nr. 18-20.

Conform indicatorilor tehnico-economici, lucrările vor avea o valoare totală de 49.671.265 lei, iar durata de execuţie este estimată la 21 de luni, dintre care trei luni pentru proiectare şi 18 luni pentru execuţia lucrărilor de intervenţie.

Potrivit referatului de aprobare, imobilul este clasificat ca monument istoric de clasa A şi face parte din zona protejată 27 – nucleul monumental zona Stavropoleos, subzona Cp4, cu un regim de înălţime S+P+2E+Pod.

Conform expertizei tehnice, clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RSII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la un cutremur, care pune în pericol siguranţa utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă.

“Spaţiile existente sunt insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor deţinute de Muzeul Municipiului Bucureşti, context în care pentru creşterea capacităţii instituţionale şi extinderea spaţiilor destinate activităţii publice este necesară deschiderea unui sediu pentru Pinacotecă. Prin realizarea lucrărilor de intervenţie care fac obiectul proiectului, se va reabilita şi funcţionaliza Palatul Dacia”, se arată în raportul de specialitate.

Conform memoriului tehnic general, clădirea este nefolosită din anul 2013, când a intrat în proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti, iar ultimele modificări interioare au fost făcute de fostul proprietar, Banca Comercială Română, pentru a servi nevoilor de funcţionare. Clădirea a fost folosită, sezonier, pentru a găzdui Festivalul Art Safari, compartimentările uşoare din gipscarton rămânând până în prezent neevacuate din imobil.

Pe 25 februarie, printr-o hotărâre de Consiliu General, s-a aprobat transmiterea imobilului din administrarea Muzeului Municipiului Bucureşti către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în vederea realizării
lucrărilor de consolidare şi amenajare. AGERPRES