Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al metroului din Cluj-Napoca a ajuns în etapa consultării publice, toți cei interesați putând trimite propuneri, sugestii ori observații până pe 11 iunie.

În luna martie, un alt pas important a fost făcut în ceea ce privește proiectul metroului de la Cluj, Consiliul Județean anunțând emiterea certificatului de urbanism necesar elaborării Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate pentru demararea primei etape din cadrul proiectului ce prevede construirea metroului.

Zona care face obiectul studiului PUZ pentru care se propune realizarea Magistralei I de metrou Cluj-Napoca acoperă o suprafaţă totală de ~521 hectare, pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca și Comunei Florești, se arată în documentația PUZ-ului.

„Populația stabilă este într-un trend crescător continuu accentuat pentru Cluj-Napoca și exploziv pentru Florești. În medie, începând cu anul 2005 populația din Cluj-Napoca a cunoscut o creștere medie anuală de peste 800 de locuitori/an, cu o creștere anuală maximă de circa 1500 de locuitori/an în anul 2020. Populația din Florești a cunoscut o creștere medie anuală de peste 2200 de locuitori/an, cu o creștere anuală maximă de circa 3500 de locuitori/an în anul 2019. Alte localități limitrofe municipiului Cluj-Napoca (în special Apahida, Baciu și Gilău) au cunoscut, de asemenea, o dezvoltare accentuată, situație care acondus la creșterea valorilor de trafic între acestea și polul de interes Cluj-Napoca.Infrastructura stradală existentă a municipiului Cluj-Napoca și implicit rețeaua de transport nu poate asigura necesarul pentru dinamica socio-economică, fapt care a condus în ultimii ani la accentuarea fenomenului de congestie a traficului nu doar pe axa principală de mobilitate a municipiului Cluj-Napoca orientată vest-est, dar și pe căile de acces spre/dinspre municipiu din localitățile limitrofe ale municipiului Cluj-Napoca, precum și pe alte axe orientate nord-sud (ex. Calea Turzii, str. Horea etc.)”, se mai arată în documente.

Traseul pe care îl va străbate metroul are o lungime de 20,1 km, cu 19 stații + depou. Proiectantul este reprezentat de asocierea SWS Engineering S.p.A. -SYSTRA -METRANS Engineering S.R.L., iar elaboratorul PUZ-ului este URBAN VISION CONSULTING S.R.L.