Până la data de 31 august 2020 inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile la această sesiune pot fi efectuate doar de către membrii OAR care au încheiat perioada de stagiu cel mai târziu la data de 30 iunie 2020. Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019,  iar filialele OAR vor emite dovezile de efectuare a stagiului până la data de 7 septembrie 2020, inclusiv. Sesiunea propriu zisă va avea loc către sfârșitul lunii septembrie 2020, la date pe care le vom anunța ulterior, în timp util.

În vederea participării online la interviul pentru acordarea dreptului de semnătură, îi rugăm pe candidați să parcurgă cu atenție documentul denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

Astfel, subliniem faptul că nu vor putea participa la interviu candidații care:

  1. nu au încărcat cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu documentele cerute prin documentul menționat mai sus în spațiul de stocare în cloud pe care OAR îl va pune la dispoziție la începutul lunii septembrie, când se vor cunoaște numele tuturor persoanelor înscrise la această sesiune: declarația candidatului pe proprie răspundere; declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu); piesele individuale desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului (nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, acestea sunt înlocuite prin declarația acestuia de consimțământ), format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține discursul în fața membrilor comisiei (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezintă o sinteză a pieselor individuale desenate încărcate în spațiul de stocare în cloud pus la dispoziție de OAR și va constitui fundalul discursului candidatului)
  2. nu au trimis prin curierat/poștă la sediul OAR Național (Pictor Arthur Verona, nr. 19, București, contact Iulian Țepure, tel. 0720 345 555) cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu cele două declarații semnate și ștampilate în original (în cazul în care se semnează cu semnătură digitală calificată este suficientă încărcarea în spațiul de stocare în cloud)

Membrii comisiei CNADS vor avea astfel acces la întreg portofoliul candidaților cu 7 zile înainte de interviu pentru a se familiariza cu proiectele pe care aceștia urmează să le prezinte și pentru a eficientiza desfășurarea online a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură.

Vezi mai multe detalii!