Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (#EURegionsWeek) este cel mai mare eveniment anual desfășurat la Bruxelles dedicat politicii de coeziune. A devenit o rețea unică de comunicare, reunind regiuni și orașe din întreaga Europă, inclusiv politicieni, administratori, experți și academicieni. Evenimentul organizat de Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor se va desfășura în perioada 11-14 octombrie 2021.

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, aflată la a 19-a ediție, este un eveniment anual de patru zile, în care orașele și regiunile își arată capacitatea de a realiza creștere economică și locuri de muncă, de a pune în aplicare politica de coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru o bună guvernanță europeană.

Din cauza pandemiei COVID-19, evenimentul din 2020 a fost prima ediție digitală organizată vreodată, atrăgând peste 10.000 de participanți online. Plecând de la acest succes, platforma va asigura în 2021 oportunitatea de a dezbate, menținând comunitățile conectate, schimbând cele mai bune practici și idei între parteneri și participanți pe patru teme majore: coeziune, tranziție verde, tranziție digitală și implicarea cetățenilor.

Sub titlul „Împreună pentru redresare”, programul din acest an se axează pe capacitatea UE și a guvernelor naționale și regionale de a sprijini cetățenii europeni și comunitățile lor locale cu măsuri practice și politici publice care vizează investițiile într-un mediu mai echitabil, mai ecologic și un viitor digital pentru redresare. În acest sens, noua politică de coeziune și noua generație de programe UE pentru anii 2021-2027, precum și instrumentele financiare ale UE privind abordarea crizei COVID-19, vor fi esențiale în cadrul evenimentului de anul acesta. #EURegionsWeek va servi, de asemenea, ca o platformă pentru promovarea dezbaterii în curs privind democrația și implicarea cetățenilor în viitorul Europei.

În cadrul #EURegionsWeek, Consiliul Arhitecților Europei co-organizează două workshop-uri pentru a dezbate și pentru a promova arhitectura de înaltă calitate către autoritățile publice locale și regionale.

Primul dintre acestea va avea loc marți, 12 octombrie, 9:30 – 11:00 CET – Arhitectură de calitate pentru toate orașele și regiunile: schimb de bune practice. Acest workshop este organizat în colaborare cu Comisia UE (DG Educație și Cultură) și Delegația Navarra la UE.

În contextul Acordului Verde European și, în special, al noului Bauhaus European, proiectarea și construirea unor spații de locuit frumoase, durabile și incluzive a căpătat o importanță tot mai mare. Ca parte a Planului de lucru al Consiliului pentru Cultură 2019-2022, 39 de experți au fost nominalizați de statele membre pentru a discuta despre arhitectură de înaltă calitate și mediu construit pentru toată lumea.

Acest workshop va prezenta raportul rezultat, care se bazează pe cele opt criterii de calitate definite de instrumentul de calitate Davos Baukultur și va face recomandări autorităților locale/regionale și altor părți interesate ce doresc să-și îmbunătățească mediul construit. Descoperirile vor fi ilustrate prin bune practici din diferite orașe și regiuni, în special din regiunea Navarra din nordul Spaniei.

Arhitectura și principiile de calitate promovate de Noul Bauhaus European ar trebui să conteze în toate locurile și proiectele, indiferent de dimensiunea lor, și să fie o prioritate pentru autoritățile locale și regionale, deoarece contribuie la calitatea vieții, la bunăstarea cetățenilor și, în cele din urmă, la binele comun.

Cel de-al doilea workshop se va desfășura marți, 12 octombrie, 16:30 – 18:00 CET – Noul Bauhaus European: Realizarea esteticii, sustenabilității și incluziunii la nivel local. Acest workshop este organizat în colaborare cu ICLEI Europe, Guvernele locale pentru durabilitate.

Noul Bauhaus European (NEB) reflectă o ambiție împărtășită de mulți practicieni, cetățeni și decidenți locali: a face habitatul nostru mai durabil, mai inclusiv și mai frumos, pe scurt, a proiecta și a construi locuri de calitate.

În ultimii ani, multe documente instituționale la nivel internațional și european și-au stabilit obiective și au definit principii pentru realizarea acestei ambiții (Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, Declarația Davos, Mesajul Mannheim etc.). Acest workshop va reuni decidenții locali, arhitecții și reprezentanții școlilor de artă pentru a discuta despre modul în care această ambiție și aceste principii pot fi transpuse în inițiative tangibile, proiecte și procese la nivel local.

Vor fi explorate domeniile-cheie ale Noului Bauhaus European, și anume:

  1. factorii de legătură între durabilitate, estetică și incluziune;
  2. dificultatea de a echilibra aceste obiective adesea conflictuale cu resurse limitate;
  3. relațiile dintre lumea științei și tehnologiei și lumea artei și culturii;
  4. rolul guvernelor locale.

Cei interesați să participe pot consulta detalii cu privire la înregistrare în cadrul evenimentului pe site-ul oficial europa.eu/regions-and-cities/, utilizând pentru conectare orice alt browser decât Internet Explorer deoarece platforma de înregistrare nu este acceptată de browser-ul menționat.

În România intervalul orar de desfășurare al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor este 15:30 – 16:30.