Temișana 4 sau Palatul Luigi Cazzavillan

Ordinul Arhitecților din România a adresat, la inițiativa Grupului de Lucru Patrimoniu al Filialei teritoriale București a OAR, o scrisoare deschisă domnului Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Scrisoarea transmisă Ministerului Culturii arată îngrijorarea organizațiilor profesionale față de acțiunile tot mai incisive de distrugere a patrimoniului construit și atrage atenția asupra faptului că intervențiile în zone protejate pot duce la pierderea ireversibilă a unor imobile cu valoare de patrimoniu de talie europeană.

Cei care au semnat această scrisoare informează că pe parcursul anului 2020 au fost efectuate în București cele mai multe demolări în zone protejate din ultimii 15 ani.

Semnatarii scrisorii solicită transparentizarea procesului de avizare prin respectarea caracterului public al studiilor, avizelor și autorizațiilor privind intervențiile pe monumente istorice și în zonele construite protejate, așa cum s-a solicitat în scrisoarea deschisă din 8 iulie 2020 și în petiție, cât și demararea urgentă a unor întâlniri lunare între Minister și organizațiile profesionale și cele non-guvernamentale ce susțin patrimoniul.

OAR prezintă integral Scrisoarea deschisă, scrisoare semnată de arh. Alexandru Găvozdea, președinte OAR, arh. Emil Ivănescu, președinte Filiala Teritorială București a OAR, arh. Șerban Sturdza, președinte Fundația Pro Patrimonio și arh. Iulia Stanciu, coordonator GL Patrimoniu al Filialei Teritoriale București a OAR.