În perioada 23 iulie – 7 august 2022, se va desfășura a X-a ediţie, aniversară, a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium, organizată de Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Alba. Proiectul cultural este cofinanțat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2022, de Administrația Fondului Cultural Național și de Fundația Prințul de Wales.

În continuarea ediţiilor I-IX, UdV Bucium 2022 oferă cursanţilor un program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectatarea, reabilitarea, reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică Țării Moților este continuată în Ediția 2022, odată cu continuarea campaniei de reabilitare și reactivare a cuptoarelor tradiționale de pâine inițiată în ediția anterioară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Programul UdV Bucium 2022 va cuprinde:

Activităţi practice: pe teren și la sediul UdV (prospecțiuni, relevee de arhitectură, studii de peisaj și de potențial turistic și de costum tradițional, documentație fotografică, studiul imaginii, ateliere, etc., respectiv prelucrarea informațiilor culese în vederea prezentării lor în expoziția ce va însoți festivitatea de închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VIII. Patrimoniu rural Bucium”.

Activităţi teoretice/didactice: îndrumare, dezbateri, conferințe (fizic și online).

Ateliere

  • Atelier de producere a șindrilei în tehnici tradiționale
  • Atelier de reabilitare și punere în funcțiune a unor cuptoare de pâine tradiționale
  • Releveu de arhitectură și studiu multidisciplinar complex pentru un monument istoric: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavrilˮ din satul Cerbu
  • Repertoriere motive decorative din costumele buciumane și un atelier de cusut/șezătoare
  • Proiecte de reabilitare/amenajare interioară pentru două case tradiționale – casa Gligor din Bucium Poeni și casa Bolunduțiu din Bucium Valea Albă
  • Atelier de turism: participare la organizarea unui ”brunch” cu produse tradiționale cu implicarea unor obiective restaurate de RPER, casa Colda din Poieni și cuptorul gospodăriei Costinaș din Stâlnișoara
  • Atelier de studiu al imaginii și de explorare/exploatare a mediilor online

Activităţile didactice vor fi susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, pe toată perioada universităţii (fizic și online).

Echipă de coordonare și îndrumători:

Ing. Ştefana Bianu, coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Preşedinte RPER- Ro, Mihaela Lazăr – asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI-UAUIMB) – coordonator adjunct UdV, Iozefina Postăvaru – istoric de artă, Institutul Național al Patrimoniului, Gabriel Panasiu, lector univ. dr. arh., UAUIMB, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Codina Dușoiu – conf. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (FAI-UAUIMB), Cristina Bolog – lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj–Napoca, arh. Octavian Mănoiu, arh. Dragoș-Eugen Băbeanu, Andreea Maria Banu, economist, responsabil financiar.

Loc de desfășurare: 

Sediul UdV Bucium- Pensiunea Negrileasa (în Poiana Narciselor).

Deschiderea oficială, duminică, 24 iulie 2022, ora 16.00, la Muzeul Buciumanilor din Poieni Festivitatea de închidere, sâmbătă, 6 august, 2022, ora 16.00, la Muzeul Buciumanilor din Poieni.

Contacte

rper.romania@yahoo.com www.rper.ro https://www.facebook.com/asociatia.rper